Oplossingen voor spoorwegen

 

Op het juiste spoor met oplossingen van Bosch


In de afgelopen jaren is de vervoers- en transportbranche steeds kwetsbaarder geworden voor beveiligingsrisico's. Een van de grootste uitdagingen is de beveiliging van spoorwegen en stations, de plaatsen waar het voor de spoorwegindustrie cruciaal is om passagiers, medewerkers, goederen, infrastructuur en andere activa tegen mogelijke gevaren te beschermen. Een station bestaat uit verschillende binnen- en buitenvoorzieningen zoals spoorlijnen, ondergrondse passages, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, gebouwen, bagagekluizen en gerangeerde wagons en locomotieven. Dit gaat gepaard met ingewikkelde beveiligingskwesties, die de volgende uitdagingen op het gebied van veiligheid en beveiliging met zich meebrengen:

  • Voorkomen en/of adequaat reageren op terreurdaden, zoals bomdreigingen, zelfmoordaanvallen en sabotage
  • Omgaan met brand- en explosiegevaar met betrekking tot de opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen ter plaatse
  • Het identificeren en controleren van achtergelaten bagage
  • Een verscheidenheid aan toegangsautorisaties beheren
  • Tijdige en efficiënte ontruiming

De oplossingen van Bosch Security Systems helpen spoorwegstations om uitdagingen op het gebied van beveiliging, veiligheid en communicatie het hoofd te bieden.

 
 
 

Videobewakingssystemen

Het Video Management System van Bosch maakt het totale beheer en de opnames van alle videobewakingscomponenten mogelijk. CCTV camera's met een hoge resolutie kunnen continu controlepunten of passanten waarnemen, die zich in verschillende ruimten ophouden. Bij de omheining van het treinstation registreren PTZ-camera's gedurende dag en nacht alle naderende personen of personen die over het hek proberen te klimmen. Thermische PTZ-camera's detecteren beweging onder alle weersomstandigheden, waarmee zij ook voorkomen dat de gang van zaken op treinstations wordt verstoord door personen die de rails betreden. Daarnaast kunnen de videobeelden in de rechtbank als bewijsmateriaal worden gebruikt.

Bovendien maakt het geavanceerdere Intelligent Video Analysis (IVA) van Bosch een automatische detectie van verdacht gedrag en de identificatie van achtergelaten bagage mogelijk. Volgcamera's kunnen helpen bij het vaststellen of sprake is van een echt of ongewenst alarm, waardoor de beveiliger op de juiste manier wordt gealarmeerd. Met de functie “Forensic Search” kunnen relevante videofragmenten snel worden opgezocht.

 

Toegangscontrolesystemen

Een toegangscontrolesysteem op basis van IP van Bosch is ideaal om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang hebben tot een verboden gebied, zoals onderhoudsvoorzieningen, kantoren, postkamers en bagageopslagruimten. Het ondersteunt een groot aantal lezers en biometrische oplossingen om tegemoet te komen aan strenge beveiligingseisen. In combinatie met videobewaking is het mogelijk om alle gebeurtenissen bij toegangspunten te registreren en op te nemen. Bij overtredingen wordt er automatisch een alarm geactiveerd, zodat er direct op de situatie kan worden gereageerd.

 

Inbraakdetectiesystemen

Op treinstations bestaat het risico van diefstal van kostbaarheden, uitrusting, vracht of persoonlijke eigendommen uit verboden gebieden. Er wordt zelfs koperdraad gestolen op rangeerterreinen.

De inbraakdetectiesystemen van Bosch voorkomen deze risico's door alle deuren, voertuigingangen en omheiningen te bewaken tegen onbevoegde en verdachte personen en voertuigen. Als een detector een mogelijk gevaar vaststelt, wordt de beveiliger gewaarschuwd. De beveiliger kan vervolgens met behulp van het Bosch Video Management System met CCTV-camera's met hoge resolutie en Intelligente Video Analyse het alarm bevestigen, een geschikt actieplan in werking zetten en het daaropvolgende forensisch onderzoek ondersteunen.

 

Public Address- en gesproken woord ontruimingssystemen

Public-Address- en gesproken woord ontruimingssystemen zijn essentieel voor de verspreiding van mededelingen en de omgang met uitdagingen op het gebied van beveiliging en veiligheid, zoals de ontruiming van bepaalde perrons of het gehele station. Deze dienen ook te worden geïntegreerd met reeds aanwezige spoorwegdatabases, software en beveiligingssystemen.

De modulaire Public-Access- en ontruimingssystemen van Bosch zijn zeer geschikt voor de verspreiding van routine-boodschappen en noodoproepen - altijd met optimale betrouwbaarheid en spraakverstaanbaarheid. Het Praesideo Public-Access- en ontruimingssysteem van Bosch is zelfs geschikt voor de grootste treinstations.

Omdat de meeste stations zich in dichtbevolkte gebieden bevinden, moeten mededelingen normaal gesproken met hoog volume worden weergegeven om ze verstaanbaar te maken. 's Nachts zou dit echter overlast veroorzaken voor buurtbewoners. Daarom past Praesideo het volume automatisch aan het omgevingsgeluid aan.

 

Branddetectiesystemen

Om mensen en eigendommen op treinstations te beschermen, is het essentieel om een brand snel te kunnen detecteren, lokaliseren, verifiëren en onder controle te krijgen. Stationshallen brengen speciale uitdagingen met zich mee: grote mensenmassa's, hoge plafonds, grote open ruimten en lange afstanden naar de nooduitgangen.

De modulaire brandmeldcentrales en detectoren van Bosch zijn hiervoor uitermate geschikt en bieden zelfs nog meer. Er wordt gebruikgemaakt van diverse intelligente criteria die zorgen voor een vroegtijdige en betrouwbare branddetectie - met een hoge immuniteit voor ongewenste alarmen - en snelle reacties. Een groot aantal detectoren kan in ringleidingen tot 3000m in een netwerk met elkaar worden verbonden om meerdere gebouwen te dekken. De centrales stellen automatisch de brandweer op de hoogte. Daarnaast worden de sprinklers, de ventilatie, de Public-Address-systemen en het Bosch Building Integration System (BIS) ingeschakeld om alle soorten branden te bestrijden en de evacuatie van grote mensenmassa's te coördineren.

 

Gebouwbeheersysteem

Met alle automatiseringssystemen voor beveiliging, veiligheid, communicatie en gebouwautomatisering die in een station kunnen worden geïnstalleerd, is het een uitdaging om deze allemaal op een efficiënte manier te beheren en coördineren.

Het Building Integration System (BIS) van Bosch biedt een enkel webgebaseerd besturingspunt voor bewaking van alle beveiligings-, veiligheids- en gebouwbeheersystemen. Dit bestaat uit alarmbeheer, snelle lokalisering van alarmen met behulp van plattegronden, en vervolgprocedures. Het combineert moeiteloos brand- en inbraakalarmen,ontruiming, toegangscontrole, CCTV en systemen voor gebouwautomatisering.

Met het BIS kan één persoon alle beveiligingssystemen beheren en bedienen. Daarnaast kan er sneller worden gereageerd op noodgevallen en biedt het een grotere, totale efficiëntie.

 

Referentieprojecten


 

Metro van Sao Paulo, Brazilië

Met 3 miljoen passagiers per dag is de metro is het belangrijkste vervoersmiddel van de stad. Het netwerk bestaat uit 5 verschillende lijnen, 55 stations en strekt zich uit over een spoornetwerk van meer dan 60 km. Met metrosysteem is relatief nieuw; de eerste metrolijn werd in 1974 in gebruik genomen. De centrale meldkamer van de metro werd op hetzelfde moment geïmplementeerd, in eerste instantie om de vervoersstromen te bewaken.

 
 
 

Mini-metro van Perugia, Italië

In 1998 richtte het stadsbestuur van de stad Perugia het bedrijf Minimetrò S.p.A op, een beursgenoteerd bedrijf dat voor het grootste deel gefinancierd is met overheidsgeld. Het nieuwe bedrijf werd opgericht met als doel het ontwerpen, uitwerken en beheren van een licht metrosysteem voor de stad Perugia. Dit nieuwe, innovatieve en alternatieve openbaarvervoerssysteem omvat tevens de route Pian di Massiano - Monteluce, met een totale lengte van 3,8 km, waarvoor een investering van meer dan 80 miljoen euro werd gedaan.

 
 

Brochure Spoorwegen

Onze oplossingen voor Spoorwegen verzekeren uw veiligheid

 
 

Global Reference List

Vind meer referenties in de Global Reference List

 
 

Video Portal

Vind referentie video's, product filmpjes en meer in de video portal